Tilrettelagt

TilretteleggingKan du ikke selv komme til biblioteket, eller trenger du hjelp til å få lest bøker? Eller er du en av dem som vil hjelpe?

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no