Ålesundsbiblioteka er opne

Alle biblioteka i Ålesund kommune er opne med vanlege opningstider. Moa bibliotek har nokre restriksjonar: det er ikkje meirope og biblioteket har avgrensa talet på besøkande til 20 personar samstundes med besøkstid avgrensa til 20 minutt. Det er sjølbetening på publikums-pc-ane rundt omkring. Avgrensingar i besøkstid og samstundes besøkstal vil bli vurdert ved dei andre biblioteka ved behov.

 

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no