Biblioteka stenger

Alle biblioteka i Ålesund kommune stenger kl. 14.30 i dag 12. mars. Dei er stengde inntil annan informasjon blir gitt. Alle arrangement på Ålesundsbiblioteka er og avlyste.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no