Fotokonkurransen for barn

Vinnarbileta i fokonkurransen for barn som vart halden i vinterferieveka på Moa bibliotek. Oppgåva var å bli inspirert av ei bok for å lage sitt eige bokomslag. Vi gratulerer vinnarane.

Fotografi og fotokunst

Cathrin Flate Reiten er busett på Emblem i Ålesund. Ho starta med foto som hobby då ho fekk sitt første kamera i 2007. Dette utvikla seg fort til å bli hennar store lidenskap, og etter kvart fekk ho sitt eige føretak, «Cathrin Foto».

Bileta hennar speglar den nordiske fargepaletten, kor blå er favorittfargen. Ho fotograferer både natur, landskap, menneske og dyr, som ho deretter bruker til å skape flott fotokunst av.

Ålesundsbiblioteka er opne

Biblioteka i Ålesund kommune er opne med vanlege opningstider. Men Moa bibliotek har ikkje meirope og Vatne bibliotek er stengt tom 14. februar. Det er sjølbetening på publikums-pc-ane rundt omkring.

 

«Fleirspråklegheit er gull – kva språk kan du?»

21. februar er den internasjonale morsmålsdagen som kan knytast til FNs berekraftsmål 4: å gi alle god utdanning.

Respekt og opplæring i morsmålet til eleven er viktig for å fremme språkleg mangfald, forståing og toleranse. I kommunen vår markerer vi med ei heil morsmålsveke. Alle arrangement er gratis!

DETTE SKJER PÅ ÅLESUNDSBIBLIOTEKA
«Fleirspråklegheit er gull – kva språk kan du?»
Frå 15. til 20. februar kan du stikke innom biblioteka våre i kommunen og få informasjon om språkopplæring og tospråklege lærarar. Send ei hyggeleg helsing til morsmålsdagen «Fleirspråklegheit er gull – kva språk kan du?».

«Tvil og eksil»
Frå 16. til 20. februar har Moa og Ålesund bibliotek ei utstilling «TVIL OG EKSIL», laga av Aldona Ulstein, tospråkleg lærar i polsk/tysk.

«Gatefoto»

 

 I februar er det elevar frå Ålesund vgs som har bilete i fotogalleriet til Ålesund bibliotek. Dette er elevar frå 2. og 3. året som har eit valfritt programfag "bilde". Her jobbar vi mykje med alle typar bilete, både stillbilete og levande bilete. I denne utstillinga har elevane vandra gatelangs i Ålesund på leit etter motiv, både kjende og mindre kjende. Nokon har hatt fokus på arkitektur, andre på menneske. Vi har kalla utstillinga «Gatefoto».

Håper du finn noko å feste auga dine på i bileta våre.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no