Framside

Er du interessert i lokalhistorie eller slektsgransking?

På Lokalsamlinga ved Ålesund bibliotek har vi en stor samling av stoff om Ålesund, Sunnmøre og Møre og Romsdal. Her finner du alle bygdebøkene i fylket og andre kilder til bruk i slektsgransking. Vi har lokalhistorisk litteratur i bøker og sogelagsskrifter med historisk stoff om de fleste emner, om bedrifter, organisasjoner og om slekter fra vårt fylke.

Vi har årsskriftene fra alle sogelag i fylket. Heftene er analysert og søkbare i en egen artikkelbase kalt MøreRom. Her kan du søke i basen.

På lokalsamlinga har vi også aviser på mikrofilm og et leseapparat for å lese dem. Vi har en rikholdig samling av lokalt materiale samlet gjennom mange tiår. Her kan du lese mer om Lokalsamlinga vår.

Foto: Ålesund 1956. Utsnitt fra Flem, M.: For noen tiår siden. 1995