Framside

Bibliotekbasen ute av drift

Onsdag 12. mai kl. 19 og utover kvelden/natta blir det service på tenermaskina vår. Då vil det ikkje vere mogleg å søkje i databasen vår, bestille bøker, fornye m.m. All kommunikasjon mot biblioteksystemet vil feile. Alt skal vere i orden seinast om  morgonen 13. mai.