Aktuelt

Stemninger

Stemninger er namnet på fotoutstillinga Sissel Aarhaug Basso stiller ut på fotogalleriet til biblioteket i sommar. For Sissel handlar fotografering om nærvær og stemningar. Eit bilete kan skape ulike kjensler hos ulike mottakarar, både på godt og vondt. Det er som ei fryst scene der sjåaren skapar handlinga. Sissel Aarhaug Basso er utdanna innan marknadsføring, samfunnsutvikling og idehistorie. Fototeknikken hennar er sjølvlært, men forståinga av kva fotografiet handlar om er blant anna lært gjennom fleire workshops med Morten Krogvold. Aarhaug Basso er fødd og oppvaksen i Ålesund, og bur på Giske der fleire av motiva er teke frå.

Kom og sjå bileta på Ålesund bibliotek sitt fotogalleri i juni og juli!

Velkomen!

  • Treff: 169

Sommarope

I tidsrommet frå 21. juni til 15. august vil det være eigne opningstider ved fleire av Ålesundsbiblioteka.

Meir informasjon rundt kvart bibliotek finn du lenger ned på sida.

  • Treff: 394

Bibliotekbasen ute av drift

Onsdag 12. mai kl. 19 og utover kvelden/natta blir det service på tenermaskina vår. Då vil det ikkje vere mogleg å søkje i databasen vår, bestille bøker, fornye m.m. All kommunikasjon mot biblioteksystemet vil feile. Alt skal vere i orden seinast om  morgonen 13. mai.

  • Treff: 356

Streik i UNIO

Grunna streik i UNIO frå kl. 6.00 torsdag 27. mai blir biblioteka på Sjøholt, Skodje, Moa og Ålesund delvis stengt. Det kjem oppslag på dørene.

Vi veit ikkje kor lenge streiken vil vare.

  • Treff: 555

Joie de vivre!

Joie de vivre! er namnet på  fotoutstillinga Trine Helgå stiller ut i fotogalleriet til biblioteket i mai.  Livsgleda er sjølve inspirasjonskjelda til utstillinga, og består av ei rekke portrettbilete. Om bakgrunnen for utstillinga fortel fotografen:  «Eg trur på glede som ein helsefremmande faktor i livet. Eit smil frå ein framand, ein klem frå ein du er glad i, å ha det morosamt med vener, og omtanke frå menneske rundt deg. Så enkelt og nokon gonger så vanskeleg. Glede avlar glede slik som smerte avlar smerte. Eg trur at glede bygger tryggleik, og tryggleik gir rausheit og rausheit gir glede – ein god sirkel. Eg ynskjer å auke positiviteten i livet til dei eg møter. Ikkje med store fakter og mykje styr, men heller gjennom små gestar og interesse for dei eg møter. Når eg tek bilete av nokon er det lett å vise interesse for denne personen. Eg elskar klassiske portrett av menneske i svart/kvitt. Tett på, gjerne med blikkontakt  og ulike uttrykk. Eg blir trekt mot slike portrett, og har stor glede av å jobbe med det. I denne utstillinga vil eg vise litt av det eg har gjort så langt. Framover så er målet mitt å fotografere mange nye folk -  til glede for den som blir fotografert, familiane deira og for meg.»

Utstillinga er tilgjengeleg i biblioteket si opningstid i heile mai.

Velkomen!

  • Treff: 347
Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no