Aktuelt

Meiropne bibliotek

Ålesundsbiblioteka tilbyr meirope bibliotek på Moa, Brattvåg, Sjøholt og Skodje i løpet av oktober. Moa bibliotek er først ute, med meirope frå og med laurdag 9. oktober.

Meirope bibliotek eller sjølvbetjent bibliotek er ei teneste som gir brukarane utvida tilgang til biblioteket og mediesamlinga, før og etter vanleg bemanna opningstid. Tilgang til lokala får ein ved å vende seg biblioteket, skrive kontrakt om bruken og oppgradere lånekortet til adgangskort. Då kan ein sjølv låse seg inn og levere eller låne bøker og anna ved hjelp av ein utlånsautomat.


Moa bibliotek innførte meiropen løysing i november 2019, og tilbodet vart godt motteke. Då Noreg så stengde ned i mars 2020 vart også den meiropne løysinga stengt. Mange brukarar har etterspurt tilbodet og vi er no klare for å ta dette tilbodet tilbake.


Biblioteka i Brattvåg, Sjøholt og Skodje har også jobba for å kunne tilby meirope bibliotek. Både i Brattvåg og på Sjøholt er biblioteka samlokalisert med innbyggartorg. Det ligg såleis godt tilrettes for å tilby eit godt bibliotektilbod i form av meirope i tillegg til vanleg, bemanna opningstid. Også på Skodje bibliotek med lokale i Gomerhuset vil meiropen løysing bety eit styrka tilbod. Vi kjem tilbake med tidspunkt for meirope ved desse biblioteka. I første omgang er det altså Moa som kan tilby meirope bibliotek.

   • Treff: 87

"Fra fjell til kyst"

I oktober stiller Leonard Løvoll ut bilete i fotogalleriet til Ålesund bibliotek. Han har vore medlem av Ålesund kameraklubb sidan 2006, med tillitsverv både i klubben og nasjonalt. Han fotograferer mest landskap, og er spesielt glad i lyset som vi har her på kysten, særleg i vinterhalvåret. Han har også fotografert ein del «streetfoto», og er interessert både i portrett- og arkitekturfoto. Nokre gonger tek han på seg bryllypsfotografering, samt fotografering av konsertar på førespurnad.

Det er Løvoll sine vakre naturbilete vi skal få sjå på fotoveggen i oktober, og han kallar utstillinga for «Fra fjell til kyst».
Kom og sjå bileta i biblioteket si opningstid i oktober!

  • Treff: 110

Silje Giske Photography

Silje Giske er i ferd med å gjere hobby om til levebrød og har nett starta eige føretak, "Silje Giske Photography". I september stiller ho ut bilete på fotogalleriet til Ålesund bibliotek.

"Draumen er å leve av hobbyen min. Eg og kameraet høyrer i hop på eit vis, det er slik eg kjenner det"". Det heile byrja yst ute på Staurneset på øya Giske, der solnedgangane er mange og tett på. Slik henta Silje inspirasjon til å ta opp kameraet for omtrent 12 år sidan. Etter kvart har det balla på seg med både erfaring og fotooppdrag. No fotograferer ho alt frå bustadfoto til portrett og abstrakte motiv, og utforskar stadig nye teknikkar med kameraet. Alt er sjølvlærd. I denne utstillinga får publikum sjå eit lite knippe av det siste som har vore med på å inspirere Silje.

Utstillinga kan sjåast i biblioteket si opningstid i heile september.

Velkomen!

  • Treff: 273

Digihjelpa er tilbake!


Har du noko du skulle ha gjort på data eller mobil, men veit ikkje heilt korleis du skal få det til? Då kan du oppsøkje Digihjelpa på biblioteket frå fredag 10. september.
Digihjelpa er eit samarbeid mellom Ålesundsbiblioteka og Fagerlia-Ålesund vidaregåande skule. Elevar frå Vg2 Informasjonsteknologi og medieproduksjon vil vere tilgjengelege ved Moa bibliotek og Ålesund bibliotek fredagar kl. 10-15, og kan hjelpe deg med det du lurer på. Her er noko av det du kan få hjelp med: Smarttelefon og nettbrett, internett og Wi-Fi, sosiale medium, utskrift, epost, nedlasting av spill og appar, fotoredigering og ei rekkje andre ting. Ta med deg PC-en, nettbrettet eller mobiltelefonen og kom innom!

Tid og stad: Moa bibliotek og Ålesund bibliotek fredagar kl. 10-15. Digihjelpa følgjer skuleruta, og er såleis stengt i skuleferiane.

  • Treff: 270

Vi starter kulturbibliotek!

Bli med på kulturbiblioteket!

Kulturbiblioteket er et tilbud til deg som vil lære norsk, være sosial og oppleve Ålesund.
Kulturbiblioteket vil arrangere aktiviteter som tur på museum, kino og uteaktiviteter for voksne, barn og familier.
Følg med på arrangement i biblioteket, her på hjemmesiden eller på Facebook for å finne kommende aktiviteter.

Tilbudet er gratis.

Kulturbiblioteket er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebank1 SMN

Kulturbibliotek

  • Treff: 328
Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no