Aktuelt

Exit Stallane

Exit Stallane er namnet på fotoutstillina Rune R. Kleiven stiller ut i fotogalleriet til biblioteket i august. Om bakgrunnen for utstillinga fortel fotografen:

"Det eldste huset i Ålesund sentrum er ei løe. I dag verkar den bortkomen ved sida av herskapshuset vi kjenner som Ålesund Museum, tronande på museumshaugen.

Dette var Rønneberg si løe, og då han bygde prakthuset i nybarokk stil høgt over byen var husdyr ein del av livet i byen. Rønneberg hadde hatt grisar på Grisegjerdet, det som i 191 skulle bli Øvre Utstillingsplass, over dei moderne "Stallane".

Bøndene kom til byen for å drive handel med dyr, men også for å stille ut dyra til bedømming. Å kome heim med sløyfer var stas, men dette var også viktig i avlsarbeidet for å utvikle gode produksjonsdyr. Då Stallane blei rivne for å gi plass til eit badeland, blei eit kapittel i byens historie lukka.

Dei av oss som har vore så heldige å ha eit nært forhold til husdyr, veit kor ulike dei er. Bruk tid og gå tett på, så ser du kanskje noko du ikkje har tenkt på".

Bileta kan sjåast på Ålesund bibliotek i heile august.

Velkomen!

  • Treff: 2

Stemninger

Stemninger er namnet på fotoutstillinga Sissel Aarhaug Basso stiller ut på fotogalleriet til biblioteket i sommar. For Sissel handlar fotografering om nærvær og stemningar. Eit bilete kan skape ulike kjensler hos ulike mottakarar, både på godt og vondt. Det er som ei fryst scene der sjåaren skapar handlinga. Sissel Aarhaug Basso er utdanna innan marknadsføring, samfunnsutvikling og idehistorie. Fototeknikken hennar er sjølvlært, men forståinga av kva fotografiet handlar om er blant anna lært gjennom fleire workshops med Morten Krogvold. Aarhaug Basso er fødd og oppvaksen i Ålesund, og bur på Giske der fleire av motiva er teke frå.

Kom og sjå bileta på Ålesund bibliotek sitt fotogalleri i juni og juli!

Velkomen!

  • Treff: 181

Streik i UNIO

Grunna streik i UNIO frå kl. 6.00 torsdag 27. mai blir biblioteka på Sjøholt, Skodje, Moa og Ålesund delvis stengt. Det kjem oppslag på dørene.

Vi veit ikkje kor lenge streiken vil vare.

  • Treff: 562

Sommarope

I tidsrommet frå 21. juni til 15. august vil det være eigne opningstider ved fleire av Ålesundsbiblioteka.

Meir informasjon rundt kvart bibliotek finn du lenger ned på sida.

  • Treff: 414

Bibliotekbasen ute av drift

Onsdag 12. mai kl. 19 og utover kvelden/natta blir det service på tenermaskina vår. Då vil det ikkje vere mogleg å søkje i databasen vår, bestille bøker, fornye m.m. All kommunikasjon mot biblioteksystemet vil feile. Alt skal vere i orden seinast om  morgonen 13. mai.

  • Treff: 364
Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no